Đổi trả hàng

Trường hợp khách hàng thay đổi ý và muốn đổi màu khác hoặc model khác thì khách hàng sẽ chịu chi phí vận chuyển.

Trường hợp Công ty giao nhầm màu, nhầm model hoặc hàng bị lỗi khi giao tới tay khách hàng thì khách hàng được đổi hàng và Công ty sẽ chịu chi phí vận chuyển.

Khách hàng có thể trả hàng và được hoàn tiền trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận hàng với điều kiện hàng còn tem nhãn, hộp, hướng dẫn sử dụng và chưa được sử dụng. Khách hàng chịu chi phí vận chuyển.

Lưu ý:

  • Đối với sản phẩm bị hư hoặc lỗi, khách hàng vui lòng chụp lại hình và gửi về Công ty trước.
  • Sản phẩm hoàn trả phải còn nguyên tem nhãn, hộp, phiếu bảo hành, hướng dẫn sử dụng, phụ kiện đi kèm (nếu có).